ทะเลเดดซี ที่สุดของความเค็ม จนเป็นที่จดจำ

ทะเลเดดซี (Dead Sea) หรือทะเลมรณะ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก ทะเลเดดซีตั้งอยู่ระหว่างจอร์แดนและอิสราเอล ระดับน้ำนั้นอยู่ต่ำสุดในบรรดาน้ำทะเลทั้งหมด ทะเลเดดซีแห่งนี้เป็นทะเลที่อยู่ต่ำที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของการเดินทางมาทัวร์จอร์แดนอีกด้วย